Дискретне макромоделювання в електротехніці та суміжних областях

Стахів П. Г. та ін.
Код: 978-617-607-674-2
Монографія / П. Г. Стахів, Ю. Я. Козак, О.П. Гоголюк. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 260 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.
Ціна:185,00грн.
Weight: 0 кг

Викладено основні поняття й означення класичної теорії математичного моделювання й макромоделювання динамічних систем та принципи побудови макромоделей електротехнічних і електроенергетичних систем. Описано оригінальні методи й алгоритми побудови дискретних математичних макромоделей складних динамічних електротехнічних систем, зокрема удосконалені методи оптимізації, які використовуються для побудови макромоделей, розглянуто можливості експертного аналізу та розпаралелення обчислень з метою мінімізації обчислювальних затрат під час процесів ідентифікації. Виклад матеріалу супроводжується прикладами з електротехніки та електроенергетики із застосуванням власних розроблених і
сучасних програмних середовищ.
Для спеціалістів, наукових працівників та аспірантів, які займаються проблемами математичного моделювання технічних систем.

Зміст

Передмова

Про авторів