Сучасна геодинаміка та геофізичні поля Карпат і суміжних територій

За заг. ред. К. Р. Третяка, В. Ю. Максимчука, Р. І. Кутаса
Код: 978-617-607-763-3
Монографія / К. Р. Третяк, В. Ю. Максимчук, Р. І. Кутас, І. І. Рокитянський, О. М. Гнилко, О. В. Кендзера, Р. С. Пронишин, Т. А. Климкович, В. Г. Кузнєцова, Д. О. Марченко, О. М. Смірнова, О. В. Серант, В. І. Бабак, А. І. Вовк, В. В. Романюк, А. В. Терешин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 420 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:290,00грн.
Weight: 0 кг

У монографії розглянуто результати дослідження сучасної геодинаміки Карпатського регіону з використанням методів сейсмології, геоелектрики, геотермії, геомагнетизму, гравіметрії. З позицій плитової тектоніки досліджено особливості глибинної будови та процеси становлення покривно-складчастої споруди Східних Карпат. Подано результати вивчення сучасних вертикальних та горизонтальних рухів земної кори за даними ГНСС-мереж Європи. Узагальнено результати багаторічних досліджень вікового ходу геомагнітного поля, теплового потоку, аномалій електропровідності та їхніх зв’язків із геодинамікою. Наведено нові дані про ізостатичний стан літосфери та сейсмічність регіону. Подано результати тектономагнітного та електромагнітного моніторингу сейсмотектонічних процесів на Карпатському геодинамічному полігоні. Обґрунтовано напрями подальших комплексних досліджень сучасної геодинаміки літосфери.
The results of Carpathians region recent geodynamics, based on seismic, geoelectric, geothermic, geomagnetic, gravimetric methods are considered in the monograph. Peculiarities of deep structure and foldthrust formation of Eastern Carpathians were investigated from positions of plate tectonics. Results of recent vertical and horizontal Earth’s crust movements after GNSS Europe network data are shown. Results of long-term investigations of magnetic field secular variations, thermal flow, electric conductivity anomalies and their relations with geodynamics are generalized. New data for isostatic state of lithosphere and region’s seismicity are shown. Results of tectonomagnetic and electromagnetic monitoring of seismic-tectonic processes in the Carpathians geomagnetic polygon are presented. The ways for further complex investigations of lithosphere recent geodynamics are grounded.

Зміст

Content

Вступ