Вимірювальні перетворювачі (сенсори)

За ред. проф. Є. С. Поліщука та проф. В. М. Ванька
Код: 978-617-607-777-0
Підручник / В. М. Ванько, Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук, Ю. В. Яцук. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 584 с. Формат 145 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:216,00грн.
Weight: 0 кг

Викладено основи загальної теорії вимірювальних перетворювачів, описано принципи їхнього функціонування та особливості побудови для вимірювань широкого кола фізичних величин із застосуванням сучасної мікроелектронної та обчислювальної техніки.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів фахових напрямів з системної інженерії, безпеки і технічного захисту інформації та спеціальностей електротехнічного спрямування.
Може бути корисним для студентів спеціальностей “Метрологія і вимірювальна техніка”, “Метрологія, стандартизація та сертифікація”, а також для інженерно-технічних працівників у галузі вимірювальної техніки.

Зміст

Передмова

Introduction