Прикладне матеріалознавство. Збірник конкурсних завдань

За заг. ред. З. А. Дурягіної
Код: 978-617-607-783-1
Навчальний посібник / Л. І. Богун, З. А. Дурягіна, І. М. Зінь, О. А. Кузін, В. І. Кушпір, І. П. Паздрій, Е. І. Плешаков, В. В. Ромака, Т. Л. Тепла, А. М. Тростянчин, С. Г. Швачко, О.Ю. Грималяк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 188 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.
Ціна:86,00грн.
Weight: 0 кг

У навчальному посібнику подано тестові завдання І туру та творчі завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з прикладного матеріалознавства. Конкурсні завдання охоплюють основні теми нормативних дисциплін, за якими готують студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.
Збірник можуть використовувати студенти для поглибленого вивчення та самоконтролю засвоєння знань, підготовки до участі у студентських конкурсах та олімпіадах з прикладного матеріалознавства. Буде корисним для викладачів при складанні контрольних запитань з модульного та семестрових контролів з нормативних дисциплін.

The textbook presents a set of tests for the first round and the competitive tasks for the second rounds of Ukrainian Olympiad in Applied Material Science. Competitive tasks cover the main topics of the normative disciplines on which students are trained educational qualification of “Bachelor”.
The collection of tasks can be used by students for self-study, in-depth study and self-control learning, preparing students to participate in contests and competitions in Applied Material Science. It will be useful for lecturers in preparation of the control tasks for module and semester control of normative disciplines.

Зміст

Передмова

Про кафедру прикладного матеріалознавства