Як на практиці застосувати Європейську кредитну трансферно-накопичувальну систему у вищій освіті України?

Пропонуємо Вашій увазі надзвичайно актуальне в контексті нового Закону України «Про вищу освіту» видання – «Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система. Довідник користувача».
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) є інструментом європейського простору вищої освіти і допомагає зробити навчання та навчальні курси прозорішими, сприяє поліпшенню якості вищої освіти. Довідник надає методичну допомогу щодо реалізації ЄКТС, містить посилання на відповідні допоміжні документи і є офіційним керівництвом для використання Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. У довіднику висвітлено ключові особливості ЄКТС, його використання для створення, реалізації та моніторингу освітніх програм, наведено особливості ЄКТС щодо мобільності та визнання кредитів, подано допоміжні документи.
Враховує нещодавні досягнення в Болонському процесі, такі як створення Європейського простору вищої освіти, укріплення та поширення навчання впродовж життя, зміну парадигми від «навчання, орієнтованого на викладача» до «студентоцентрованого навчання», ширшого використання наукових результатів, оброблення нових моделей і технологій навчання та викладання. Особливу увагу закцентовано на розробці та реалізації освітніх програм, ураховано досвід вищих навчальних закладів у використанні рамок кваліфікацій і застосуванні принципів ЄКТС у академічній практиці. Довідник ухвалили міністри вищої освіти країн Європейського простору вищої освіти 2015 року на Єреванській конференції міністрів. Отже, цей довідник є офіційним керівництвом для використання ЄКТС.
Наше видання допоможе Вашій академічній спільноті рухатися в напрямку змін, які підтримує Болонський процес!