Електричні мережі та системи

Сегеда М. С.
Код: 978-617-607-831-9
Підручник / Третє видання, доповнене та перероблене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 540 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:198,00грн.
Weight: 0 кг

Викладено характеристику електричних мереж і систем та їхніх режимів, основи теорії пересилання електричної енергії, наведено заступні схеми елементів електроенергетичних мереж і систем та обчислення їхніх параметрів, методи аналізу усталених режимів розімкнених та замкнених електричних мереж з використанням інженерних підходів й формалізованих методів, несиметричні та несинусоїдні режими, поняття про реактивну потужність в електричних мережах, пересилання електричної енергії лініями надвисокої напруги, основи керування режимами та проектування розвитку електроенергетичних мереж і систем, основи механічної частини повітряних ліній електропересилання. Кожний розділ підручника містить приклади та запитання для самоперевірки. У додатках наведено довідковий матеріал, який використано під час розв’язання прикладів.
Для студентів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідного профілю.

Зміст

Передмова