Основи наукових досліджень у реставрації пам’яток архітектури

Чень Л. Я.
Код: 978-617-607-888-3
Навчальний посібник. Друге видання, виправлене і доповнене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 152 с. Формат 145 х 200 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:80,00грн.
Weight: 0 кг

Висвітлено вимоги до науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ, а також розглянуто основні методологічні засади наукового дослідження архітектурно-мистецьких об’єктів, системного аналізу, організації наукового дослідження та оформлення його результатів під час написання студентами курсових, бакалаврських, дипломних (магістерських) робіт. Подано рекомендації до структури реферату, статті, рецензії, доповіді. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України щодо курсових, дипломних магістерських кваліфікаційних робіт.
Для студентів архітектурних та мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст

Вступ