Латинська мова

Антонюк Г. Д.
Код: 966-553-547-1
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 172 с. Формат: 145 х 200 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:82,00грн.
Weight: 0 г

Викладено основи фонетики, морфології, елементи синтаксису і словотвору латинської мови. Подано таблиці відмінкових закінчень іменників та особових закінчень дієслів. Для закріплення навчального матеріалу вміщено навчальні адаптовані тексти і вправи, які розвивають і поглиблюють теоретичні знання. Наведено латинські крилаті вислови, які мають відповідники в українській мові, а також латинсько-український та українсько-латинський словники.

Зміст
Передмова. Вступ. Lectio prima. Латинський алфавіт. Lectio secunda. Частини мови. Іменник.Перша відміна іменників. Lectio tertia. Дієслово. Теперішній час дійсного способу активного стану. Перша дієвідміна. Друга дієвідміна. Lectio quarta. Третя дієвідміна. Четверта дієвідміна. Lectio quinta. Друга відміна іменників. Lectio sexta. Прикметники першої та другої відміни. Lectio septima. Присвійні займенники. Lectio octava. Теперішній час дійсного способу пасивного стану. Lectio nona. Минулий час недоконаного виду дійсного способу активного стану. Lectio decima. Майбутній час недоконаного виду дійсного способу активного стану. Lectio undecima. Третя відміна іменників. Lectio duodecima. Голосна група іменників третьої відміни. Lectio tertia decima. Особливості відмінювання іменників третьої відміни. Lectio quarta decima. Прикметники третьої відміни. Lectio quinta decima. Четверта відміна іменників. Lectio sexta decima. П’ята відміна іменників (е-основа). Lectio septima decima. Основні форми дієслова. Минулий час доконаного виду дійсного способу активного стану.Lectio duodevicesima. Давноминулий час доконаного виду дійсного способу активного стану. Lectio undevicesima. Дієприкметник минулого часу пасивного стану. Lectio vicesima. Давноминулий час дійсного способу пасивного стану. Майбутній час доконаного виду пасивного стану. Lectio vicesima prima. Ступені порівняння прикметників. Lectio vicesima altera. Прислівник. Lectio vicesima tertia. Займенник. Lectio vicesima quarta. Кількісні числівники. Lectio vicesima quinta. Порядкові числівники. Lectio vicesima sexta. Описова дієвідміна пасивного стану. Lectio vicesima septima. Віддієслівний іменник. Lectio duodevicesima. Зворот “Знахідний відмінок” з неозначеною формою дієслова. Lectio undetricesima. Називний відмінок з неозначеною формою дієслова. Lectio tricesima. Незалежний аблатив. Латинські прислів’я і крилаті вислови. Латинсько-український словник. Українсько-латинський словник. Література.