Українська мова за професійним спрямуванням

Булик-Верхола С. З.
Код: 978-617-607-938-5
Навчальний посібник для студентів музичних спеціальностей / Четверте видання. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 308 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:85,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто важливі питання соціолінгвістики, охарактеризовано шляхи розвитку української музичної термінології, з'ясовано провідні тенденції термінотворення, проаналізовано джерела поповнення термінології, описано способи і засоби термінної деривації, визначено словотвірні моделі термінів, розглянуто особливості лексико-семантичної та структурно-граматичної організації музичної терміносистеми, охарактеризовано орфоепічні, акцентологічні, орфографічні, лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні та стилістичні норми сучасної літературної мови, запропоновано завдання для самостійної роботи з фаховою лексикою.
Посібник призначено для самостійної роботи студентів музичних спеціальностей, наукових працівників, усіх тих, кого хвилює історія, розвиток та перспективи української наукової мови.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів музичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст

Мова і професія

Про автора