До Форуму видавців Видавництво Львівської політехніки презентувало читачеві дві якісні українські книжки

Письменник, літературознавець, науковий співробітник Інституту літератури Віктор Неборак видав у нашому видавництві книжку "Іван Франко: вершини і низини (інтерпретації вибраних віршів, циклів і поем зі збірки «З вершин і низин»)". У ній – статті про окремі вірші, цикли і поеми Івана Франка з його збірки «З вершин і низин». До уваги читача запропоновано як хрестоматійні тексти Каменяра («Гімн», «Каменярі»), так і майже неінтерпретовані («Ботокуди», «Жидівські мелодії»). Усі статті написано для «Франківської енциклопедії», яку готує Інститут Івана Франка Національної академії наук України.

Історик, науковий співробітник Національного університету "Львівська політехніка" Іван Хома представив читачеві дослідження "Історія військового формування Січових стрільців (1917–1919 роки)". У монографії на основі документів українських, російських та польських архівів, спогадів, мемуарів, преси 1917–1919 рр. та історіографії досліджено історію одного з найбоєздатніших, політично та морально стійких військових формувань періоду Української національної революції – Січових стрільців. Простежено організацію командної вертикалі, структури, реорганізаційні процеси на всіх етапах перебування Січових стрільців у складі українських армій. Висвітлено участь стрілецької формації у двох війнах з більшовицькою Росією, а також протистоянні з російською білогвардійською армією А. Денікіна. Досліджено військово-політичні процеси, які безпосередньо та опосередковано відбувались за участі стрілецтва і з ними були пов’язані. Значну увагу приділено ідейним засадам діяльності командного складу. Розкрито громадську, політичну та військову діяльність Є. Коновальця.