Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці загрозливих ситуацій

За ред. О. Л. Дорожинського
Код: 978-617-607-923-1
Монографія / О. Л. Дорожинський, Х. В. Бурштинська, В. М. Глотов та ін. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 400 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда оправа.
Ціна:350,00грн.
Weight: 0 кг

Подано результати досліджень авторського колективу з фотограмметрії, геоінформаційних технологій, дистанційного зондування, які стосуються загрозливих ситуацій (зсуви, землетруси, повені, техногенні загрози), дистанційного моніторингу об’єктів земної поверхні та негативних процесів на ній (зміни русел рік, лісового покриву, ерозія ґрунтів, льодовикові процеси в Антарктиді). Опрацьовано та реалізовано геоінформаційні технології у виконанні завдань розвитку регіонів та місцевої економіки (культурний ландшафт, рекреація, туризм, вітрова енергетика).
Для широкого кола фахівців, що займаються науками про Землю, завданнями моніторингу довкілля та вивченням надзвичайних ситуацій.

The monograph presents the results of researches implemented by author’s team on photogrammetry, GIS technology, remote sensing. The researches relate dangerous situations (landslides, earthquakes, floods, man-made threats), remote monitoring of objects of land surface and negative processes happened on it (changing river beds, forest cover, soil erosion, glacial processes in Antarctica). There are worked out and implemented geoinformation technologies in solving problems of regional development and local economy (cultural landscape, recreation, tourism, wind energy).
For a wide range of professionals involved in earth sciences, environmental monitoring tasks and study of emergency situations.

Зміст

Передмова