Фізика електромагнітних явищ. Електро- і магнітостатика

Понеділок Г. В.
Код: 978-617-607-901-9
Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 464 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:390,00грн.
Weight: 0 кг

У першій частині навчального посібника викладено засадничі фізичні принципи та закони електро- і магнітостатики у вакуумі та середовищах різної природи. Наведено основні математичні означення, теореми, формули, необхідні для побудови теорії. Основну увагу зосереджено на докладному аналізі фізичного змісту явищ електро- і магнітостатики та виробленню навичок розв’язування практичних задач різного рівня складності. Розглянуто історичні етапи розвитку науки про електромагнітні явища і процеси, проаналізовано початкові теорії Ампера, Гаусса, Вебера, Неймана, Грассмана та їх роль у становленні теорії електромагнетизму.
Навчальний посібник призначений для студентів фізико-технічних та інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Він може бути корисним також для учнів середніх шкіл, гімназій та коледжів з поглибленим вивченням природничих наук. Посібник стане у нагоді особам, які практично використовують знання з електромагнітних явищ. Цікавий матеріал знайдуть у ньому історики науки і техніки.

Зміст

Передмова

Вступ (фрагмент)