Алгебра та геометрія

Білонога Д. М., Каленюк П. І.
Код: 978-617-607-971-2
Навчальний посібник. Друге видання, виправлене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 380 с. Формат 145 х 200 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:140,00грн.
Weight: 0 кг

Навчальний посібник відповідає чинній програмі розширеного курсу “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” і містить теоретичний матеріал з таких розділів: “Основні числові системи”, “Многочлени від однієї змінної”, “Числові матриці”, “Системи лінійних алгебраїчних рівнянь”, “Елементи векторної алгебри”, “Аналітична геометрія на площині”, “Аналітична геометрія у просторі”, “Елементи загальної алгебри”, “Алгебраїчні системи”, “Системи координат”, “Поліноміальні матриці” та “Елементи теорії лінійних просторів”. Його написано на основі лекцій, які читають автори у Національному університеті “Львівська політехніка”, і призначено для забезпечення викладання теоретичної частини поглибленого курсу “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” для спеціальностей “Системний аналіз”, “Прикладна фізика”, “Прикладна математика” та інших інженерно-технічних спеціальностей. Викладення матеріалу побудовано відповідно до модульної системи навчання. Теоретичний матеріал викладено максимально доступно.

Зміст

Вступ