Мендрик І. Стать і заангажованість працівника – порівняльний аналіз на основі результатів досліджень польських працівників.

JEL M12

I. Mendryk
Faculty of Economics
Maria Curie Skłodowska University
Lublin, Poland

POLISH EMPLOYEES. SEX VS. EMPLOYEES’ ENGAGEMENT-
A COMPARATIVE ANALYSIS BASED ON RESEARCH RESULTS

 Mendryk I., 2016

The determination of employees’ engagement attracts significant interest on the part of both management theoreticians and practitioners. The present paper constitutes an attempt at the verification of differences in the level of work engagement and work commitment between men and women. In order to achieve the objective, a study encompassing 2076 employed ( 47,4 % of whom consisted of women) was designed.
Key words: employees’ engagement, work engagement, work commitment, sex.

I. Мендрик
Економічний факультет
Університет Марії Кюрі-Склодовської
Люблін, Польща

СТАТЬ І ЗААНГАЖОВАНІСТЬ ПРАЦІВНИКА:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛЬСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ

 Мендрик I., 2016

Можливість визначення рівня заангажованості працівників викликає велике зацікавлення серед теоретиків і практиків управління. Зроблено спробу перевірити погляди щодо відмінностей на рівнях work engagement (участі у роботі) і work commitment (зобов'язань у роботі) між чоловіками і жінками. Для досягнення цієї мети було проведено дослідження, в якому взяли участь 2076 працівників (в тому числі 47,4 % жінок).
Ключові слова: участь у роботі, зобов’язання у роботі, cтать.

Література – 22