Менеджмент: практичні і лабораторні заняття

Кузьмін О. Є. та ін.
Код: 978-966-941-067-2
Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, І. С. Процик, Х. С. Передало, Р. З. Дарміць. Четверте видання, доповнене і перероблене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 172 с. Формат 145 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:70,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто основні теоретичні аспекти науки “Менеджмент” згідно з програмами курсів “Менеджмент” (“Основи менеджменту”) для студентів економічних спеціальностей галузей знань “Управління і адміністрування”, “Міжнародні відносини”. Наведено завдання для практичних і лабораторних занять з цих дисциплін. Практичні завдання містять контрольні запитання, тести та ситуаційні задачі. Лабораторні завдання дають змогу узагальнити теоретичний матеріал та поглибити його розуміння, частково апробувати навички, застосовувати управлінський інструментарій у прикладному аспекті. Наведено контрольні запитання до захисту курсового проекту (роботи) “Розроблення системи менеджменту в організації”.
Для студентів стаціонару та дистанційних форм навчання (заочна, екстернат тощо), а також викладачів вищих навчальних закладів, керівників, підприємців, тренерів курсів, організаторів тренінгів тощо.

Зміст

Загальні положення