Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях (пам’ятникознавчий довідник). Частина 1. Архітектура первісної доби та традиційна архітектура. Архітектура давнього світу. Архітектура античності та раннього християнства

Горбик О. О.
Код: 978-966-136-411-9
Київ: Фенікс, 2017. 148 с. Формат 210 х 297 мм. 101 іл.
Ціна:200,00грн.
Розповсюджується автором
Weight: 0 кг

Це видання – унікальний історико-архітектурний каталог, сучасна підбірка близько 1000 актуальних пам’яток світової архітектури від первісної доби до середньовіччя, перша з трьох частин серії. Подібний науковий довідник вперше створено в українському архітектурознавстві, він є не лише довідковою енциклопедичною базою креслеників та зображень, а й авторським стислим систематизованим викладом світової історії архітектури, містить оригінальний перелік стильових рис архітектури кожного з висвітлюваних періодів та культур, їх архітектурознавчі характеристики, тезисні пояснення основних явищ, тлумачення окремих термінів. Чисельність представлених пам'яток, їх перевірена атрибутація дозволить читачу швидко віднайти, пригадати, поточнити інформацію стосовно цікавого йому періоду, стилю, архітектурного феномену, конкретного об'єкту для подальшого поглиблення та опрацювання наведених тут даних. Книга стане в нагоді як фахівцям, так і студентам, аспірантам, докторантам спеціальностей архітектура та мистецтвознавство, історія, культурологія, широкому загалу зацікавлених архітектурою.

Зміст

Про автора
ГОРБИК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА (1973 р.н.) –
киянка, кандидат архітектури, доцент КНУБА, лектор з 18-річним стажем викладання історії світової архітектури та історії світового мистецтва (амплітуда тем – від палеоліту до ХХ ст.), автор монографій «Римо-католицькі костьоли Києва і Київщини» (2004 р., 118 с., іл.), «Історія світової середньовічної архітектури. Частина 1. Християнське храмобудування пізньоримської імперії (І-V ст.). Архітектура Візантії (V-ХV ст.). Архітектура Кавказу (Грузії та Вірменії, ІV-ХІV ст.)» (2015 р., 224 с., іл.), «Архітектура первісної доби, давнього світу та античності, архітектура регіонів індуїзму та буддизму: рубрикатор питань та перелік пам’яток світової архітектури» (2016, 42 с., іл.), понад 30 навчально-методичних та понад 50 наукових публікацій, збірки поетичних стилізацій хайку (2015). Дисертацію на тему «Стильові риси архітектури провінційного католицького барокового храму (на матеріалах костьолів Київщини і Волині)» захистила 2003 р.
Відвідувала та натурно вивчала пам’ятки архітектури 16 країн Європи (Італії, Греції, Франції, Іспанії, Португалії), Грузії, Вірменії, країн Північної Африки (Єгипет, Туніс), Близького Сходу (Туреччина), Південно-Східної Азії (Тайланд) та Далекого Сходу (Японія).

З приводу купівлі книжки просимо звертатися до автора
+38-095-337-28-05, +38-096-954-75-83