Історія світової середньовічної архітектури. Частина 1: Християнське храмобудування пізньоримської імперії (І–V ст.). Архітектура Візантії (V–ХV ст.). Архітектура Кавказу (Грузії та Вірменії, V–ХІІІ ст.)

Горбик О. О.
Код: 978-966-136-285-6 (серія), 978-966-136-286-3 (Ч. 1)
Київ : Фенікс, 2015. 224 с. Формат 145 х 200 мм.
Ціна:110,00грн.
Розповсюджується автором
Weight: 0 кг

Видання розпочинає цикл книг, присвячених історії світової середньовічної архітектури. За останні десятиріччя це чи не перша спроба поновити вітчизняну традицію серій академічних видань з послідовним і цілісним викладом епохальної історії архітектури, спроба на сучасному науковому рівні відкоригувати класичну (складену на початку ХХ ст.) історію архітектурних стилів та заново прослідкувати ґенезу світового зодчеського процесу, відійти від традицій пам’ятникознавства в напрямі створення концепції стилестановлення в архітектурі. Видання є авторською монографією, розрахованою як на професійні кола, так і на широкий загал читачів, зацікавлених явищем архітектури, але передусім рекомендоване як посібник з історії архітектури студентам архітектурних вищих навчальних закладів України.

Базовим для середньовіччя є досвід зодчества пізньоримського християнського храмобудування, розглядом якого розпочинається книга. Відзначено концептуальні відмінності язичницького та християнського храму, акцентовано спадкові риси середньовічної сакральної архітектури щодо катакомбного та імперського базилікального зодчества. В розділі, присвяченому архітектурі Візантії, розглянуто комплекс культурологічних рис візантійців, що визначав відповідний соціальний запит щодо архітектури, розкрито особливості розвитку візантійської архітектури, віддзеркалення архітектурою загальних політичних та релігійних зрушень. Розглянуто основні конструктивні досягнення, типологічну номенклатуру та визначальні для візантійського стилю архітектурні деталі, зазначено їх ґенезу та змістовність, художність та образність. Розглянуті головні пам’ятки за історичними періодами та наведені висновки щодо особливостей архітектурного стилю Візантії. В останньому розділі книги розглянуто середньовічні здобутки архітектури Вірменії та Грузії, особливості храмобудування регіону, його зв'язок з національними архітектурними традиціями, характерні розпланувальні, конструктивні, композиційні прийоми, архітектурні деталі, визначено періодизацію та розглянуто основні пам’ятки, зроблено висновки щодо специфічних стильових рис регіональної середньовічної архітектури.

Текст супроводжують 76 авторських аналітичних таблиць, в які включено близько 200 пам’яток архітектури (фото, кресленики планів, фасадів, розрізів, аксонометрій, конструктивних блоків, деталей та декору). До кожного розділу додається бібліографічний покажчик та питання для самоконтролю; в кінці книги наведено перелік пам’яток архітектури, представлених у тексті та ілюстраціях.

Зміст

Про автора
ГОРБИК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА (1973 р.н.) –
киянка, кандидат архітектури, доцент КНУБА, лектор з 18-річним стажем викладання історії світової архітектури та історії світового мистецтва (амплітуда тем – від палеоліту до ХХ ст.), автор монографій «Римо-католицькі костьоли Києва і Київщини» (2004 р., 118 с., іл.), «Історія світової середньовічної архітектури. Частина 1. Християнське храмобудування пізньоримської імперії (І-V ст.). Архітектура Візантії (V-ХV ст.). Архітектура Кавказу (Грузії та Вірменії, ІV-ХІV ст.)» (2015 р., 224 с., іл.), «Архітектура первісної доби, давнього світу та античності, архітектура регіонів індуїзму та буддизму: рубрикатор питань та перелік пам’яток світової архітектури» (2016, 42 с., іл.), понад 30 навчально-методичних та понад 50 наукових публікацій, збірки поетичних стилізацій хайку (2015). Дисертацію на тему «Стильові риси архітектури провінційного католицького барокового храму (на матеріалах костьолів Київщини і Волині)» захистила 2003 р.
Відвідувала та натурно вивчала пам’ятки архітектури 16 країн Європи (Італії, Греції, Франції, Іспанії, Португалії), Грузії, Вірменії, країн Північної Африки (Єгипет, Туніс), Близького Сходу (Туреччина), Південно-Східної Азії (Тайланд) та Далекого Сходу (Японія).

З приводу купівлі книжки просимо звертатися до автора
+38-095-337-28-05, +38-096-954-75-83