Виховання духовності студентської молоді у ноосферному вимірі

Тюріна Т. Г.
Код: 978-966-941-109-9
Монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 284 с. Формат 145 х 200 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:140,00грн.
Weight: 0 кг

У монографії висвітлено питання ноосферизації освіти як визначального чинника виховання високодуховної особистості з космопланетарним рівнем свідомості; розглянуто проблему духовної цілісності людини у контексті богословських, філософських, психолого-педагогічних досліджень; розкрито шляхи актуалізації інтуїтивного потенціалу особистості та гармонізації діяльності духовно-інтуїтивного і логічного компонентів пізнання у контексті ноосферної освіти; проаналізовано внутрішні механізми духовного становлення особистості; представлено наукове обґрунтування програми курсу «Педагогіка духовності» для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

Передмова

Про автора