Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем

Дорожовець М. М. та ін.
Код: 978-966-553-834-9
Навчальний посібник / М. М. Дорожовець, О. В. Івахів, В. О. Мокрицький. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 304 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.
Ціна:55,00грн.
Weight: 0 кг

Формування гнучких за структурою та функціями систем, здешевлення та прискорення їхнього проектування та виготовлення забезпечує сучасна ідеологія побудови систем, що ґрунтується на використанні завершених стандартизованих блоків, з яких, як з “цеглинок”, збирають системи різноманітного призначення, зокрема й вимірювальні та мехатронні.
Отримання інформації від об’єкта дослідження, її аналізування та підготовка відповідного рішення покладені на підсистему інформаційного забезпечення. Основою цієї підсистеми є перетворювачі з уніфікованим аналоговим вихідним сигналом, багатоканальні карти збирання вимірювальної інформації (разом із аналого-цифровим перетворювачем) та пристрої спряження вимірювальної підсистеми інформаційного забезпечення з обчислювальними засобами.
Розглянуто принципи побудови елементів підсистеми інформаційного забезпечення, приклади їхньої практичної реалізації провідними світовими фірмами, засади їхнього проектування.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Приладобудування» і «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».

Зміст

Передмова.
Частина 1.
Розділ 1. Сучасні підходи до побудови систем збирання вимірювальних даних та особливості їхньої реалізації.

1.1. Принципи побудови сучасних систем збирання вимірювальних даних, їхні різновиди та призначення складових елементів.
1.2. Вимірювальні канали систем збирання даних та основні складові їхні елементи.
1.3. Основні функції уніфікуючих перетворювачів у системах збирання вимірювальних даних.
1.4. Програмне забезпечення систем збирання вимірювальних даних.
Контрольні питання до розділу 1.

Розділ 2. Основні типи уніфікуючих перетворювачів.
2.1. Вхідні уніфікуючі перетворювачі вихідних сигналів сенсорів.
2.2. Уніфікуючі перетворювачі для підсилення сигналів.
2.3. Ізолюючі уніфікуючі перетворювачі.
2.4. Мультиплексори і демультиплексори сигналів.
2.5. Фільтрувальні уніфікуючі перетворювачі.
2.6. Приклади практичної реалізації вхідних уніфікуючих перетворювачів для найпоширеніших типів сенсорів.
2.7. Апаратурне забезпечення системи кондиціювання сигналів.
Контрольні питання до розділу 2.

Розділ 3. Пристрої збирання вимірювальних даних та аналого-цифрове перетворення.
3.1. Будова і вимоги до пристроїв збирання вимірювальних даних.
3.2. Аналого-цифрові перетворювачі.
Контрольні питання до розділу 3.

Розділ 4. Узгодження вимірювальних засобів з комп’ютером.
4.1. З’єднання вимірювальних карт з шинами комп’ютера PC.
4.2. Інтерфейси вимірювальної апаратури.
Контрольні питання до розділу 4.

Частина 2
Розділ 5. Фільтрування вимірювальних сигналів та його застосування в системах кондиціювання сигналів.

5.1. Загальні відомості про фільтрування вимірювальних сигналів.
5.2. Математична модель фільтра.
5.3. Різновиди фільтрів та їхні основні характеристики.
5.4. Синтезування активних аналогових фільтрів.
5.5. Синтезування цифрових фільтрів.
Контрольні питання до розділу 5.
Список літератури.
Предметний покажчик.