Збірник задач з фізики

Андрейко А. М. та ін.
Код: 978-966-553-935-3
Навчальний посібник. Друге видання, доповнене і перероблене / За ред. І. Є. Лопатинського, А. М. Андрейка. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 320 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:190,00грн.
Weight: 0 кг

Наведено задачі з курсу загальної фізики згідно з програмою для вищих технічних навчальних закладів. У кожному розділі задачі подано за зростанням складності. Ураховано вимоги нової термінології, зокрема в назвах фізичних одиниць, виправлено помічені неточності і помилки попереднього видання.
Для студентів вищих технічних навчальних закладів та інших профільних ВНЗ.

Зміст

Вступ.
Розділ 1. Кінематика поступального та обертального рухів.
Розділ 2. Динаміка поступального руху.
Розділ 3. Динаміка обертального руху твердого тіла.
Розділ 4. Механіка рідин.
Розділ 5. Елементи теорії відносності.
Розділ 6. Механічні коливання і хвилі.
Розділ 7. Молекулярна фізика і термодинаміка.
Розділ 8. Електростатика.
Розділ 9. Постійний електричний струм.
Розділ 10. Електромагнетизм.
Розділ 11. Електромагнітні коливання та хвилі.
Розділ 12. Геометрична оптика.
Розділ 13. Хвильова оптика.
Розділ 14. Теплове випромінювання.
Розділ 15. Квантово-оптичні явища.
Розділ 16. Фізика атома.
Розділ 17. Елементи квантової механіки.
Розділ 18. Елементи фізики твердого тіла.
Розділ 19. Фізика ядра та елементарних частинок.
Відповіді.
Додатки.
Список літератури.