Українська мова (за професійним спрямуванням): норми та культура мовлення

Вознюк Г. Л. та ін.
Код: 978-966-553-913-1
Навчальний посібник / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. П. Карий, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. (Серія “Дистанційне навчання”. № 54). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 180 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:153,00грн.
Weight: 0 кг

Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”.
Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання.
Посібник адресовано студентам Інституту дистанційного навчання, а також усім, хто цікавиться проблемами культури української мови.

Зміст

Розділ 1. Вступ. Літературна мова. Типи мовних норм. Стабільність і змінюваність норм у часі. Поняття культури мовлення. Суржик.
Розділ 2. Стилістичні норми.
Розділ 3. Лексичні та фразеологічні норми.
Розділ 4. Лексичні та фразеологічні норми (тренувальні вправи).
Розділ 5. Словотвірні норми.
Розділ 6. Орфографічні норми. Засоби милозвучності української мови.
Розділ 7. Орфоепічні та акцентологічні норми.
Розділ 8. Морфологічні норми (іменник).
Розділ 9. Морфологічні норми (іменник), продовження. Ономастика.
Розділ 10. Морфологічні норми (прикметник, займенник).
Розділ 11. Морфологічні норми (числівник).
Розділ 12. Морфологічні норми (дієслово).
Розділ 13. Особливості вживання деяких прийменникових конструкцій.
Розділ 14. Синтаксичні норми.
Розділ 15. Пунктуаційні норми.
Розділ 16. Завдання на редагування.
Завдання для самостійної роботи.
Завдання для підсумкового контролю.
Словничок “Вибираймо правильні слова”.
Словничок “Уживаймо нормативні форми”.
Список літератури.