Курс загальної фізики. Електрика і магнетизм

Понеділок Г. В., Данилов А. Б.
Код: 978-966-553-934-6
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 516 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:195,00грн.
Weight: 0 кг

Викладено основи електромагнетизму, що становить органічну частину курсу загальної фізики і відповідає програмі інженерно-технічних та фізико-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Поряд з традиційними для загальноосвітнього курсу фізики темами розглянуто низку прикладних застосувань явищ електромагнетизму. Значну увагу зосереджено на розв’язанні великої кількості задач різного рівня складності. У додатках подано довідковий матеріал з фізики і математики, мінімально необхідний для вивчення фізичних явищ і процесів.
Рекомендовано передусім для студентів інженерно-технічних та фізико-технічних спеціальностей університетів. Буде корисним для викладачів загальної фізики вищих навчальних закладів, вчителям спеціалізованих та загальноосвітніх середніх шкіл. Значна частина матеріалу книги доступна старанним старшокласникам, які цікавляться фундаментальними природничими науками.

Зміст

Передмова.
Розділ 1. Електростатичне поле у вакуумі.
Розділ 2. Теорема Гаусса. Потенціал електростатичного поля.
Розділ 3. Провідники в електростатичному полі.
Розділ 4. Постійний електричний струм.
Розділ 5. Магнітні поля у вакуумі.
Розділ 6. Рух частинок в електричних і магнітних полях.
Розділ 7. Електричний струм у металах та напівпровідниках.
Розділ 8. Струм в електролітах.
Розділ 9. Електричний струм у вакуумі, газах та плазмі.
Розділ 10. Діелектричні властивості речовин.
Розділ 11. Магнітні властивості речовин.
Розділ 12. Електромагнітна індукція.
Розділ 13. Змінний електричний струм.
Розділ 14. Теорія електромагнітного поля. Електромагнітні хвилі.
Список літератури.
Додатки.
Предметний покажчик.
Іменний покажчик.
Список таблиць.