Про Вісник Національного університету „Львівська політехніка”


  Видається з 1964 року

  ISSN 0321-0499

  Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації:
  серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 року.

  Адреса редакційної колегії:
  вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013

  За 1964–2010 роки вийшло у світ 687 тематичних випусків.