Виклюк Я.І. Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території

УДК 004.825, 004.942

Я.І. Виклюк

Буковинський університет

ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ

Досліджено можливість та ефективність застосування контролерів Мамдані, Сугено та ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) у задачах визначення рекреаційного потенціалу територій. Експерименти проводились з контролерами Мамдані з трикутними та гауссовими функціями приналежності, Сугено та ANFIS – з гауссовими функціями приналежності.

In this work probed possibility and efficiency of application of inspectors of Mamdani, Sugeno and ANFIS (Adaptive Neuro-fuzzy Inference System) in the tasks of determination of recreation potential of territories. Experiments were conducted with the inspectors of Mamdani with three-cornered and by the gauss functions of belonging, Sugeno and ANFIS – with the gauss functions of belonging.

Кількість публікацій – 7.

Завантажити статтю