Висоцька В.А. Алгоритми та засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції

УДК 681.518:681.327.8

В.А. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АЛГОРИТМИ ТА ЗАСОБИ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції у сфері видавництва та запропоновано методи вирішення цих проблем.

In the given article main problems of electronically commercial are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.

Кількість публікацій – 3.

Завантажити статтю