Яворський І.М., Юзефович Р.М. Розроблення алгоритму та програмного забезпечення для виділення послідовності циклів напруження...

УДК 621.314

І.М. Яворський1,2, Р.М. Юзефович1

1Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, Львів,
2Інститут телекомунікації Технологічно-природничого університету, Бидгощ, Польща

РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ЦИКЛІВ НАПРУЖЕНЬ МЕТОДОМ “КРАПЛІ ДОЩУ”

© Яворський І.М., Юзефович Р.М., 2008

Обґрунтовано вибір моделі вібраційного процесу при її статистичному аналізі. Розглянуто і обґрунтовано використання методу “краплі дощу” для виділення послідовності циклів складних стохастичних навантажень. Розроблено відповідні алгоритм і програмне забезпечення, наведено результати їх застосування для виявлення циклів напружень у реальних сигналах вібрації від нормального та пошкодженого підшипників.

The choice of vibration signal model for stochastical analysis is proved in this paper. The selection of cycles sequency of complex stochastic loads based on the “rain-flow counting” method is shown. Special algorithm and software are developed. The results of their usage for real vibration signal from defective and normal rolling bearing are presented.

Кількість публікацій – 14.

Завантажити статтю