Українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польський словник порівнянь

Левченко Олена
Код: 978-617-607-109-9
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 748 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка оправа.
Ціна:349,00грн.
Weight: 0 кг

У словнику на матеріалі п’яти слов’янських мов систематизовано порівняння, які вербалізують фрагменти мовних картин світу (130 ознак) значущих для лінгвоспільнот.
Спосіб розташування одиниць у словнику — абетково-тематичний, словникова стаття містить одиниці українською мовою та їхні відповідники російською, білоруською, болгарською та польською мовами, функційно-стилістичні характеристики, тлумачення значень, наведено дані словників і/або приклади, вилучені з інших джерел (цитати з художнього, публіцистичного, розмовного писемного мовлення), тобто вміщено одиниці, які сягають своїм походженням і функціонуванням різних часових прошарків, залучено діалектний, субстандартний та індивідуально-авторський матеріал, запропоновано також історико-культурні, етимологічні та лінгвокультурологічні коментарі. У передмові розкрито сучасні напрями та методи дослідження фразеологічних систем.
Для широкого кола мовознавців, перекладачів, лінгвокультурологів, етнолінгвістів, а також для студентів, які вивчають слов’янські мови.

Зміст

Передмова. Мовні картини світу в порівняннях.
Структура Словника та побудова словникової статті.
Коментарі та стилістичні позначки.
Джерела Словника.
Література.

Гасла
укр. Акуратний… укр. Ясний

Покажчик.

Про словник з перших уст

Передмова (фраґмент)