Про Chemistry and Chemical Technology


ISSN 1996-4196
Виходить з вересня 2007 року
Мова видання англійська

Головний редактор
д.х.н., проф. Братичак М.М.

Відповідальний секретар
к.т.н, доц. Шищак О.В.

Адреса редакції
Національний університет „Львівська політехніка”
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна
тел.: (+38 032) 258 21 66
ел. пошта mbratych@polynet.lviv.ua