Кристали і плівки сполук II–VI: морфологія, структура і фізико-механічні властивості

За ред. проф. І.В. Курила
Код: 978-617-607-179-2
Монографія / І.В. Курило, І.О. Рудий, І.Є. Лопатинський, М.С. Фружинський, І.С. Вірт. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 340 с. Формат 145 х 200 мм.
Ціна:67,00грн.
Weight: 0 кг

Узагальнено результати досліджень морфології та структури кристалів і плівок сполук AIIBVI (CdTe, HgTe, CdHgTe і ZnTe) у зв’язку з умовами їх отримання і деформування. Розглянуто фізичні закономірності пружного і пластичного деформування, крихкого руйнування в умовах одноосьового стискування, згину, мікроіндентування, повзучості, релаксації механічних напружень). Подано вплив зовнішніх чинників (температура, середовище, освітлення, лазерне опромінювання, механічний вплив та ін.) на структуру і механічні властивості. Висвітлено деякі питання технології отримання плівок.
Монографія буде корисною для наукових та інженерно-технічних працівників, що працюють в галузі напівпровідникового матеріалознавства і напівпровідникової електроніки, фізики міцності і пластичності, для аспірантів, студентів старших курсів, які навчаються за напрямом “Мікро- та наноелектроніка”, а також широкому загалу фахівців у галузі фізики твердого тіла, фізики напівпровідників, напівпровідникової техніки, оптоелектроніки і лазерної техніки.

Зміст. Вступ