Прикладна електродинаміка інформаційних систем

Андрущак А. С. та ін.
Код: 978-617-607-176-1
Навчальний посібник / А. С. Андрущак, З. Ю. Готра, О. С. Кушнір. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 304 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:65,00грн.
Weight: 0 кг

Подано теоретичний матеріал, опис лабораторних експериментів і практичні завдання з електродинаміки інформаційних систем. Викладено математичний апарат класичної електродинаміки, основи теорії електромагнітного поля та основні положення електродинаміки, описано стаціонарні поля та електромагнітні хвилі, питання випромінювання та дифракції, взаємозв’язок електродинаміки та оптики, а також поширення хвиль у напрямних структурах. Висвітлено методику та техніку відповідних експериментів і розрахунків.
Для студентів 2–3 курсів напрямів “Телекомунікації” і “Мікро- та наноелектроніка”, а також для інженерів і науковців, що цікавляться питаннями радіофізики та оптики, електродинаміки, основами телекомунікацій і електронної техніки.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

Передмова.

Розділ 1. Теоретичні основи електродинаміки.
1.1. Математичний апарат електродинаміки.
1.2. Основи теорії електромагнітного поля.
1.3. Статичні та стаціонарні електромагнітні поля.
1.4. Основні положення електродинаміки для монохроматичних хвильових процесів.
1.5. Електромагнітні хвилі.
1.6. Електродинаміка та оптика.
1.7. Випромінювання електромагнітних хвиль у вільному просторі.
1.8. Електромагнітні хвилі в напрямних системах.

Розділ 2. Лабораторні експерименти.
2.1. Дослідження поляризації електромагнітних хвиль НВЧ-діапазону.
2.2. Поляризація світлових хвиль.
2.3. Дослідження ефективності екранування електромагнітних полів.
2.4. Електромагнітні хвилі в прямокутних і циліндричних металевих хвилеводах.
2.5. Поширення електромагнітних хвиль у діелектричних хвилеводах.
2.6. Введення випромінювання в оптоволокно.
2.7. Електромагнітні втрати в оптоволокнах.
2.8. Деполяризація світла в оптоволокнах.
2.9. Введення випромінювання у тонкоплівковий діелектричний хвилевід.
2.10. Дифракція електромагнітних хвиль на перешкодах.
2.11. Дифракція електромагнітних хвиль на круглому отворі.

Розділ 3. Практичні завдання та питання для повторення курсу.
3.1. Практичні завдання.
3.2. Контрольні запитання.
3.3. Приклади тестових завдань.
3.4. Перелік теоретичних питань.

Список літератури.
Додатки.
Іменний покажчик.
Предметний покажчик.