“Карта Ф. фон Міґа” (1779–1782 рр.) як джерело до містознавства Галичини

Петришин Г. П.
Код: 978-966-553-607-9
(Праці Українського центру історичного містознавства. Вип. 5). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 292 с. Формат 170 х 240 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:223,00грн.
Weight: 0 г

Проаналізовано цінне джерело – військову топографічну карту Галичини кінця ХVІІІ ст. із збірки йосифінського картографування фондів австрійського Військового архіву. Систематизовано плани сучасних та колишніх міст і містечок Галичини, розкрито регіональні особливості містотворення, досліджено засоби картографічного передавання містобудівної та культурної спадщини. Уперше введено у науковий обіг дані про втрачені планувальні структури міст та окремі об’єкти цього періоду, особливо фортифікаційні споруди.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто спеціалізується у галузях архітектури, реконструкції та реставрації, містобудування, містознавства, історії, історичної географії, картографії, краєзнавства та суміжних з ними дисциплін.

Зміст

До історії cтворення карти.
Будова карти.
Стан урбанізації Галичини.
Структура карти Галичини.
Умовні позначення.
Військовий опис.
Інформативність карти.
Додаток 1 / Beilage 1: Militärische Beschreibung / Військовий опис.
Додаток 2 / Beilage 2: Умовні позначення / Zeichnungen.
Додаток 3 / Beilage 3: Перелік міських поселень, зображених на мапі Ф. фон Міга на території Галичини (у сучасних межах України).
Каталог планів міських поселень / Der Katalog der Stadtsiedlungsplänen.
Перелік міст / Städtenahmenverzeichniss.