Дослідження гравітаційного поля, топографії океану та рухів земної кори в регіоні Антарктики

За заг. ред. О.М. Марченка, К.Р. Третяка
Код: 978-617-607-206-5
Монографія / О.М. Марченко, К.Р. Третяк, А.Я. Кульчицький, Ю.І. Голубінка, Д.О. Марченко, Н.П. Третяк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 308 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:123,00грн.
Weight: 0 кг

Наведено результати дослідження гравітаційного поля та топографії океану Антарктики супутниковими методами. Викладено методики побудови моделі гравітаційного поля, гравіметричного квазігеоїда та аномального потенціалу Антарктики, які розробили автори. Досліджено деформації земної кори Антарктичного півострова та території геодинамічного полігону Української антарктичної станції “Академік Вернадський”. За даними багаторічних GNSS-вимірів та геолого-геофізичних даних подана геологічна інтерпретація кінематики та деформацій земної кори Антарктиди, створено геодинамічні моделі глобального, регіонального та локального рівнів. Використано результати супутникових вимірів, які виконали працівники Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” у межах 8-ї та 10-ї Українських антарктичних експедицій.
Може бути корисною для фахівців, які спеціалізуються у дослідженні геодинаміки та гравітаційного поля Антарктики.

Зміст

Вступ.

Розділ 1. Основні моделі, виміри та їхня параметризація.
1.1. Особливості проведення досліджень у регіоні Антарктики.
1.2. Моделі топографії Антарктики.
1.3. Багатошарові моделі земної кори в регіоні Антарктики.
1.4. Моделі топографії океану. Антарктична кругова течія. Припливні редукції та геоїд.
1.5. Деформації навантаження та їхня залежність від часу.
1.6. Геодезичні виміри та їхня лінеаризація.

Розділ 2. Елементи теорії потенціалу.
2.1. Гравітаційний потенціал. Рівняння Лапласа та Пуассона.
2.2. Природні та модельні координати. Геодезичні системи GRS80 і WGS84.
2.3. Використання сферичних та кульових функцій.
2.4. Аномальний потенціал та основні геодезичні функціонали.
2.5. Фізичний зміст стоксових сталих.
2.6. Моделювання часових змін гравітаційного потенціалу Землі.
2.7. Моделювання потенціалу планети потенціалом миттєвого центра гравітаційного тяжіння.
2.8. Власні числа та власні вектори тензора градієнта.

Розділ 3. Моделювання гравітаційного поля в регіоні Антарктики.
3.1. Побудова гравіметричного квазігеоїда на основі процедури видалення – відновлення.
3.2. Побудова гравіметричного квазігеоїда методом середньої квадратичної колокації.
3.3. Апроксимація аномального потенціалу системою потенціалів радіальних мультиполів.
3.4. Побудова моделі гравітаційного поля в регіоні Антарктики.
3.5. Результати приведення моделі радіальних мультиполів до розкладу в ряд кульових функцій.

Розділ 4. Побудова моделі топографії океану в регіоні Антарктики.
4.1. Альтиметричні місії та їхнє застосування для вивчення топографії океану.
4.2. Задача побудови моделі топографії океану в регіоні Антарктики. Вихідні дані.
4.3. Використання фільтрації даних альтиметрії для побудови моделі топографії океану.
4.4. Результати побудови моделі топографії в регіоні Південно-циркуляційної течії.

Розділ 5. Деформації земної кори та кінематика літосферних плит.
5.1. Оцінювання деформацій земної кори методом скінченних елементів.
5.2. Тензор деформацій і тензор обертання на геосфері.
5.3. Головні осі і головні значення тензора деформацій на сфері.
5.4. Моделювання кінематики тектонічних плит.
5.5. Тривимірний тензор деформацій та його власні числа і власні вектори. Оцінювання точності.
5.6. Прогнозування компонент лінійних швидкостей методом середньої квадратичної колокації.

Розділ 6. Сучасні рухи Антарктичної літосферної плити за результатами GNSS-вимірів.
6.1. Основні напрямки геодинамічних досліджень на території Антарктичної літосферної плити.
6.2. Методи опрацювання кінематичних геодезичних мереж.
6.3. Розрахунок зміщень тектонічних плит, зумовлених впливом складових внутрішніх та зовнішніх сил.
6.4. Методика визначення ротаційних параметрів тектонічних плит.
6.5. Розрахунок швидкостей зміщень Антарктичної тектонічної плити на основі результатів спостережень GPS-станцій.
6.6. Геологічна інтерпретація кінематики Антарктичної літосферної плити та реконструкція глибинних геодинамічних процесів.

Розділ 7. Регіональні та локальні дослідження сучасних рухів земної кори в районі Антарктичного півострова.
7.1. Регіональні геодинамічні дослідження на території Антарктичного півострова.
7.2. Дослідження деформацій земної кори за результатами GPS кампаній 1995–1998 рр.
7.3. Локальні дослідження тектонічного розлому протоки Пенола (архіпелаг Аргентинські острови).
Основні результати та висновки.
Список літератури.

Вступ