Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур

Кузьмін О. Є. та ін.
Код: 978-966-553-670-3
Монографія / За заг. ред. О. Є. Кузьміна, І. В. Алєксєєва. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 152 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:138,00грн.
Weight: 0 г

Розглянуто питання теоретико-методологічного, методичного забезпечення, практичні аспекти фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку об’єднань за участю різнорідних господарських суб’єктів.
Для науковців, фахівців з економіки.

Зміст

Розділ 1. Фінансові джерела кадрового забезпечення інноваційного розвитку.
Розділ 2. Фактори, які впливають на вибір податкових пільг щодо стимулювання інноваційної діяльності.
Розділ 3. Теоретико-методичні підходи до реалізації інноваційних перетворень ВГС в умовах антикризового управління.
Розділ 4. Методологічні засади розроблення бюджетів на підприємствах.
Розділ 5. Перспективи впровадження інформаційних технологій в Україні в умовах четвертого етапу інформатизації.
Розділ 6. Державна фінансова підтримка інноваційного розвитку виробничо-господарських структур в умовах дії спеціальних режимів інвестиційної діяльності.
Розділ 7. Інноваційні підходи в системі економіко-математичного моделювання фінансово-кредитної діяльності виробничо-господарських структур.