№1 (8) / 2009

M.В. Лубков

МОДЕЛЮВАННЯ ФОНОВИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ ДДЗ

А.Л. Церклевич

ІЗОСТАЗІЯ ТА ІЗОСТАТИЧНІ МОДЕЛІ ІНТЕРПЕТАЦІЇ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ ПЛАНЕТ ЗЕМНОЇ ГРУПИ (СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ)

В.M. Карпенко, Ю.П. Стародуб

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ФІЗИЧНОГО ПРОСТОРУ В ЗАДАЧАХ ГЕОФІЗИКИ

В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова

ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗЕМНОЇ КОРИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГСЗ ТА ПЕТРОФІЗИЧНОГО ТЕРМОБАРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ РЕЧОВИНИ

Г.М. Дрогицька

ОСОБЛИВОСТІ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ ЗЕМНОЇ КОРИ КОРСУНЬ-НОВОМИРГОРОДСЬКОГО ТА НОВОУКРАЇНСЬКОГО МАСИВІВ ЗА СЕЙСМІЧНИМИ ДАНИМИ

К.Р. Третяк, А.Я. Кульчицький, І.С. Сідоров

ГЕОДИНАМІКА ТЕРЕБЛЕ-РІЦЬКОГО ТЕХНОГЕННОГО ПОЛІГОНУ

О.М. Марченко, Н.П. Ярема

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНЗОРА ІНЕРЦІЇ ЗЕМЛІ ЗА СУЧАСНИМИ ДАНИМИ АСТРОНОМІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ

О.М. Сафронов, Г.М. Бушмакина

ОЦІНКА ГЕОДІНАМИЧНИХ УМОВ І СЕЙСМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ОБ'ЄКТІВ В УКРАЇНІ В СВІТЛІ НОВИХ ДАНИХ

П.Д. Двуліт

ГРАВІМЕТРИЧНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

П.Ю. Лозиняк, Я.Б. Місюра

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ГЕОЛОГІЧНУ БУДОВУ СКЛАДЧАСТОЇ СПОРУДИ КАРПАТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСВОЄННЯ НОВИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПОКЛАДІВ

ПАМ’ЯТІ АПОЛЛІНАРІЯ ЛЬВОВИЧА ОСТРОВСЬКОГО

ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА КОЛОДІЯ

ПАМ’ЯТІ ЛЮБОМИРА БАРАНА

Т.В. Гайдук

ПОЛЯ НАПРУЖЕНЬ ПОРІД ФРОНТАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПОРКУЛЕЦЬКОГО ПОКРИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ У БАСЕЙНІ РІКИ ЧОРНА ТИСА

Ю.П. Стародуб, Т.Б. Брич

ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЛАСТОВИХ І ПОРОВИХ ТИСКІВ У ГІРСЬКОМУ МАСИВІ ШЛЯХОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Syndicate content