Голощук Р.О., Вовк О.Б. Проблеми захисту авторських прав в системах дистанційного навчання

УДК 004:339.166.5

Р.О. Голощук, О.Б. Вовк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

© Голощук Р.О., Вовк О.Б., 2008

Розглянуто проблеми захисту інтелектуальної власності (ІВ) і комп’ютерного авторського права (КАП) у сфері дистанційної освіти (ДО) в Україні. Висвітлено проблеми захисту АП у системах дистанційного навчання. Запропоновано шляхи вирішення спірних питань у цій галузі.

The article is devoted to the problems of protection of intellectual property (IP) and computer copyright in the field of distance education (DE) in Ukraine. The problems of protection of IP are reflected in the systems of distance studies. The ways of solving difficult questions are offered in this area.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю