Драгомиров В.В., Казарєзов А.Я., Чирун Л.Б. Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах України

УДК 519.876.2+65.0

В.В. Драгомиров*, А.Я. Казарєзов**, Л.Б.Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
*Миколаївська філія Європейського університету, м. Миколаїв, Україна
**Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили,
кафедра економічної теорії

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

© Драгомиров В.В., Казарєзов А.Я., Чирун Л.Б., 2008

Розглянуто питання управління якістю освіти під час перебудови вищих навчальних закладів України відповідно до стандартів якості освіти.

In the given article education quality management in project due to education quality is discussed.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю