Заяць В.М., Заяць М.М. Підходи до побудови систем захисту інформації від несанкціонованого доступу

УДК 004.93.1

В. М. Заяць*, M.М. Заяць

*Львівський державний інститут новітніх
технологій та управління імені В. Чорновола,
кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та систем;
Національний університет „Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦЇ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ

© Заяць В.М., Заяць М.М., 2008

Розглянуто методи побудови систем захисту інформації від стороннього доступу. Запропоновано підхід до побудови системи захисту комп’ютера на основі використання автоматизованої системи розпізнавання та ідентифікації користувача комп’ютера, що ґрунтується на вимірюванні часових затримок при введенні інформації з клавіатури комп’ютера у дискретні відліки часу. Це дало змогу підвищити ефективність розпізнавання майже в 1,5 раза, автоматизувати процедуру ідентифікації користувачів, забезпечити надійний захист інформації та гарантувати конфіденційний доступ до неї.

In the article the proposed methods to building of the defense system of information from strange access on base of system of computer users recognition with help of model discrete. It is made by measure of time delays at the entered information from a keyboard of computer in the discrete moments of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 times and to automate procedure of users authentication and defense of information from strange access created on the basis of discrete models are marked.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю