Лахно В.А., Петров А.С. Захист інформації в клієнт-серверній системі автоматизації бухгалтерського обліку господ. операцій...

УДК 621.43:681.3

В.А. Лахно, А.С. Петров*

Луганський національний аграрний університет,
кафедра економічної кібернетики,
*Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
кафедра комп’ютерних систем та мереж

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КЛІЄНТ-СЕРВЕРНІЙ СИСТЕМІ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

© Лахно В.А., Петров О.С., 2008

Розглянуто досвід розроблення програмного забезпечення для клієнт-серверної системи бухгалтерського обліку господарських операцій. Розглядаються питання, пов’язані з розробленням системи захисту комерційної інформації з бухгалтерських операцій підприємств.

In the article the experience of software development is considered for client-server system of record-keeping of economic operations. Questions are examined the systems related to development and defense of commercial information from book-keeping operations of enterprises.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю