Обчислювання та програмування в Mathcad

Паранчук Я. С., Мороз В. І.
Код: 978-617-607-477-9
Підручник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. 364 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:72,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто основи практичної роботи в середовищі математичного застосунку Mathcad: описано пункти та команди основного меню, набирання та редагування Mathcad-документів, отримання допомоги, керування режимами обчислень. Описано основні обчислювальні можливості застосунку та особливості складання алгоритмів, програм і формування відповідних їм Mathcad-документів для розв’язування типових математичних задач як у числовому вигляді, так і символьному: розв’язування рівнянь, систем лінійних та нелінійних рівнянь чи нерівностей, диференціальних рівнянь, обчислення похідних та інтегралів, розв’язування задач обробки даних, математичної статистики та статистичного аналізу, виконання перетворень Фур’є, Лапласа, z-перетворення та вейвлет-перетворення.
Для студентів навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації електромеханічних та електротехнічних спеціальностей, а також для аспірантів і науково-технічних працівників.
Затвердило Міністерство освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

Вступ

Про авторів

ПАРАНЧУК Ярослав Степанович
Професор кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Національного університету "Львівська політехніка", доктор технічних наук, професор. Основні напрями наукової діяльності: інтелектуальне керування в електромеханічних системах, моделювання режимів керованих електромеханічних систем та технологічних об'єктів.
Автор і співавтор двох монографій, понад 200 наукових статей, 10 навчальних посібників, 40 авторських свідоцтв, патентів України та Російської Федерації.

МОРОЗ Володимир Іванович
Професор кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Національного університету "Львівська політехніка", доктор технічних наук. Основні напрями наукової діяльності: комп'ютерне моделювання керованих електромеханічних систем, цифрові системи керування, екскаваторний електропривод.
Автор понад 130 наукових праць, 8 навчальних посібників.

Неможливо купити книгу

Не працює кнопка купити книгу