Дрбал А. Чеський і австрійський математик і геодезист Ян Голфелд (1750–1814) в Галичині й у Львові

УДК 528 (091):477.83-21 Голфелд

ЧЕСЬКИЙ І АВСТРІЙСЬКИЙ МАТЕМАТИК І ГЕОДЕЗИСТ
ЯН ГОЛФЕЛД (1750–1814) В ГАЛИЧИНІ Й У ЛЬВОВІ

А. Дрбал
Науково-дослідний геодезичний, топографічний і картографічний інститут
(смт. Здіби, Чеська Республіка)

Ключові слова: Ян Голфелд, життєпис, геометрія, практична геометрія, геодезія, градусні вимірювання, кадастр нерухомості, історія астрономії, геодезії, картографії та кадастру в Західній Україні

ЛІТЕРАТУРА – 24

Чеський і австрійський математик і геодезист
Ян Голфелд (1750–1814) в Галичині та у Львові
А. Дрбал

Описано життєвий шлях, професійну і педагогічну діяльність чеського й австрійського математика і геодезиста професора д-ра Яна Голфелда (1750–1814). Особливу увагу звернуто на його діяльність в Галичині й у Львові.

Чешский и австрийский математик и геодезист
Ян Голфелд (1750–1814) в Галичине и во Львове
А. Дрбал

Описан жизненный путь, профессиональная и педагогическая деятельность чешского и австрийского математика и геодезиста – профессора д-ра Яна Голфелда (1750–1814). Особое внимание обращено на его деятельность в Галичине и во Львове.

Czech and Austrian matematics and surveyor
Jan Holfeld (1750–1814) in Galicia and in Lviv
A. Drbal

Describes the life, professional and pedagogical activities of the Czech and Austrian matematics and surveyor Professor Dr. Jan Holfeld (1750–1814). Particular attention is paid to its activity in Galicia and Lviv.