Четверіков Б., Ковальчук Н. Методика визначення спалених пожежами територій за космічними знімками...

УДК 528.92

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СПАЛЕНИХ ПОЖЕЖАМИ ТЕРИТОРІЙ
ЗА КОСМІЧНИМИ ЗНІМКАМИ

Б. Четверіков, Н. Ковальчук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: дерево рішень, космічний знімок MODIS, бібліотека комп’ютерного зору, класифікація зображення, спалені території.

Література – 12

Методика визначення спалених пожежами територій за космічними знімками
Б. Четверіков, Н. Ковальчук

Розглянуто методику визначення площ пошкод¬жених пожежами територій на основі опрацювання космічного зображення із використанням бібліотеки комп’ютерного зору та дерева рішень.

Методика определения сожженных пожарами территорий по космическим снимкам
Б. Четвериков, Н. Ковальчук

Рассмотрена методика определения площадей пов¬режденных пожарами территорий на основе обработки космического изображения с использованием библио¬теки ком¬пью¬терного зрения и деревьев решений.

Method of determining the fire burned areas
on satellite images
B. Chetverikov, N. Kovalchuk

In the article the method of determination of areas damaged by fire areas from processing space image library using computer vision and decision trees.