Федасюк Дмитро, Гоц Наталія, Микийчук Микола. Формування системи вимог до електронних освітніх ресурсів вищого навчального закладу з метою їх сертифікації..

УДК 006.83
Дмитро Федасюк, Наталія Гоц, Микола Микийчук
Національний університет “Львівська політехніка”
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИМОГ ДО ЕЛЕКТРОННИХ
ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
З МЕТОЮ ЇХ СЕРТИФІКАЦІЇ
© Федасюк Дмитро, Гоц Наталія, Микийчук Микола, 2016
Обґрунтовано доцільність сертифікації електронних навчальних ресурсів вищого навчального закладу. Автори сформували порядок та схему внутрішньої сертифікації електронних навчальних видань (ЕНВ), розробили систему критеріїв для комплексної експертизи електронних освітніх ресурсів (критерії структурного, наукового та методичного оцінювання), запропонували методику оцінювання рівня якості електронного освітнього ресурсу.
Ключові слова: електронний освітній ресурс, сертифікація.
Feasibility of certification of electronic educational editions justified. The order and scheme of сertification e-learning books formed. The сriterias or the comprehensive examination of electronic educational editions are developed (structural, functional, methodical and scientific criterias). Method of quality evaluation of e-learning books formed.
Key words: electronic educational resources, certification.

Dmytro Fedasyuk, Nataliya Hots, Mykola Mykyychuk
Lviv Polytechnic National University
THE REQUIREMENTS SYSTEM OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES’S QUALITY FOR THEIR CERTIFICATION
Література – 19.