Краснюк Ірина, Кривич Марина. Вивчення іноземних мов у контексті: переваги та недоліки використання комп’ютерних технологій

УДК 372.881:005.591.6
Ірина Краснюк, Марина Кривич
Національна академія Служби безпеки України
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ: ПЕРЕВАГИ
ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
© Краснюк Ірина, Кривич Марина, 2017
Висвітлено питання інтеграції сучасних комп’ютерних технологій в освітньому процесі: переваги та недоліки використання технологій у сучасній освітній системі. На прикладі електронного навчального посібника “Лінгвокраїнознавство країн з другої іноземної мови” продемонстровано практичне застосування мультимедійних технологій у викладанні гуманітарних дисциплін.
Ключові слова: комп’ютерні технології, мультимедіа, on-line-освіта, електронний посібник.
The research paper highlights the matter of modern computer technologies integration in the process of education: advantages and disadvantages of technologies implementation into a modern education system. Based on the example of the electronic study manual “The Study of Historical and Cultural Aspects of the Region at Focus” it demonstrates a practical application of multimedia technologies in teaching humanities.
Key words: computer technologies, information technologies, on-line education, electronic study manual.

Iryna Krasniuk, Maryna Kryvych
National Academy of the Security Service of Ukraine
LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN CONTEXT:
PROS AND CONS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES
Література – 18.