Hnatushenko V. V., Shedlovska Y. I. Shadow Detection and Removal from Urban High Resolution Remote Sensing Images

UDC 004.932.72'1

V. V. Hnatushenko, Y. I. Shedlovska
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University,
Automated Data Processing Systems Department
SHADOW DETECTION AND REMOVAL FROM URBAN HIGH RESOLUTION REMOTE SENSING IMAGES
© Hnatushenko V. V., Shedlovska Y. I., 2016
Розглянуто ідентифікацію та реконструкцію тіней на супутникових знімках надвисокого просторового розрізнення. У роботі використано знімки міської території, отримані супутником WorldView-2. Наявність тіней на знімках може привести до втрати значної частини корисної інформації. Задля відновлення освітленості та підвищення якості зображення в тіньових ділянках було розроблено ефективний алгоритм компенсації тіней. Для ідентифікації тіней використовували методи трансформації зображення та порогову бінаризацію. Модель тіні, що складається з прямого та розсіюваного світла, використовували для компенсації тіней.
Ключові слова: ідентифікація тіней; компенсація тіней; метод Отцу; модель тіні; NSVDI; супутникові знімки.
This work is devoted to shadow detection and removal from very high resolution (VHR) satellite images. As an example, a WorldView-2 satellite image of an urban area was processed. The presence of shadows can cause the loss of a significant part of useful information. To restore illumination in shadowed areas and increase image quality, we have developed an efficient shadow removal algorithm. In order to obtain a shadow mask, we used color transformation and thresholding. To remove shadows, a shadow formation model is used.
Key words: shadow removal; shadow detection; Otsu thresholding; shadow formation model, NSVDI, VHR images.
Література – 18