Борисова Н. В., Кочуєва З. А., Оліфенко І. В. Метод автоматизованої лематизації дієслів німецької мови.

УДК 004.912
Н. В. Борисова, З. А. Кочуєва, І. В. Оліфенко
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОЇ ЛЕМАТИЗАЦІЇ
ДІЄСЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
© Борисова Н. А., Кочуєва З. А., Оліфенко І.В., 2017
Представлено математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення розв’язання задачі автоматизованої лематизації німецьких дієслів з відокремлюваними префіксами.
Ключові слова: лематизація німецьких дієслів, автоматизована лематизація, розробка програм-лематизаторів.
Mathware, algorithmic support and software for problem solution of automated lemmatization of German verbs with separated prefixes are represented in the article.
Key words: lemmatization of German verbs, automated lemmatization, development of lemmatizers.
Література – 13.