Марковець О. В., Березняк Є. Ю., Лисик Б. О., Кравець Р. Б. Інформаційна модель системи проведення соціологічних досліджень у веб-середовищі.

УДК 004.738.5+004.773
О. В. Марковець, Є. Ю. Березняк, Б. О. Лисик, Р. Б. Кравець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВЕБ-СЕРЕДОВИЩІ
© Марковець О. В., Березняк Є. Ю., Лисик Б. О., Кравець Р. Б., 2017
Запропоновано створення консолідованого інформаційного ресурсу для соціо¬ло¬гічних досліджень. Зображено модель консолідованого ресурсу, на основі якої буде про¬ектовано і створено інформаційний ресурс для проведення соціологічних досліджень.
Ключові слова: веб-середовище, соціологічні дослідження, інформаційні технології.
This paper is devoted to solving the task of creation the consolidated information resource for sociological research. Show the consolidated resource on which it will be designed and created.
Key words: web environment, case studies, information technology.
Література – 12.