Базилевич М. В., Баран П. М., Кідиба В. П., Лисяк Г. М., Сабадаш І. О. Фізична модель системи телемеханіки для оперативно-диспетчерського управління підстанціями

УДК 621.311
М. В. Базилевич, П. М. Баран, В. П. Кідиба, Г. М. Лисяк, І. О. Сабадаш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних систем та мереж

ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ТЕЛЕМЕХАНІКИ
ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ПІДСТАНЦІЯМИ

© Базилевич М. В. , Баран П. М., Кідиба В. П. , Лисяк Г. М. , Сабадаш І. О., 2017

Розроблено фізичну модель системи оперативно-диспетчерського управління підстанціями із застосуванням пристроїв "Альтра".
Ключові слова: релейний захист, цифрограма, "Альтра", підстанція, телемеханіка, автоматизоване робоче місце технолога (АРМ), диспетчерський пункт.

The physical model of the system of operative-dispatch control of substations with application of devices "Altra" is developed.
Keywords: relay defence, oscillogram, "Альтра", substation, teleautomatics, the workplace of technologist (АРМ), controller's point, is automated.

Кількість посилань 10