Варецький Ю. О., Пастух О. Р., Горбань В. М. Проблеми експлуатації компенсувальних пристроїв в електричних мережах живлення шахт

УДК 621.316.925
Ю. О. Варецький, О. Р. Пастух, В. М. Горбань
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних систем і мереж

ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПЕНСУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ЖИВЛЕННЯ ШАХТ

© Варецький Ю. О., Пастух О. Р., Горбань В. М.,2017

Схеми компенсації реактивної потужності в електричних мережах живлення промислових підприємств, як правило, експлуатуються в умовах значних гармонічних спотворень струмів, котрі спричиняються наявністю нелінійних навантажень у системі електроcпоживання. Розповсюдженою практикою в таких випадках є застосування схем компенсації, які складаються з комбінації фільтрів і конденсаторних батарей. Наведено результати дослідження умов роботи такої схеми компенсації в електричній мережі живлення вугільної шахти.
Ключові слова: система електропостачання, компенсація реактивної потужності, нелінійне навантаження, конденсатори, фільтри гармонік, резонанс гармонік.

Reactive power compensation equipment in industrial electric power supply systems generally operates in environment of significant harmonic distortion currents, which are caused by presence of nonlinear loads. A common practice in such cases is the use of compensation schemes, which consist of a combination of filters and capacitor banks. The paper presents study of operation conditions such compensation scheme in the power grid supplying coal mine.
Keywords: power supply system, reactive power compensation, nonlinear load, capacitors, harmonic filters, harmonic resonance.

Кількість посилань 9