Гапанович В. Г., Бахор З. М. Методика розрахунку коефіцієнтів підсилення регулятора статичного тиристорного компенсатора

УДК 621.316.925
В. Г. Гапанович, З. М. Бахор
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних станцій,
кафедра електричних систем та мереж

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТІВ ПІДСИЛЕННЯ
РЕГУЛЯТОРА СТАТИЧНОГО ТИРИСТОРНОГО КОМПЕНСАТОРА

© Гапанович В. Г., Бахор З. М., 2017

Розроблено методику розрахунку коефіцієнтів підсилення регулятора пропор-ційної дії статичного тиристорного компенсатора за відхиленнями напруги і струму.
Ключові слова: регулятор пропорційної дії, статичний тиристорний компенсатор.

The calculation method for gain of proportional voltage regulator of a static thyristor compensation unit has been developed.
Keywords:proportional action regulator, static thyristor compensation unit

Кількість посилань 10