Грицюк Я., Коновал В., Мороз В. Аналіз впливу типу системи збудження синхронних генераторів на стійкість електроенергетичних систем

УДК 621.311:681.5
Я. Грицюк, В. Коновал, В. Мороз
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем
кафедра електроенергетики та систем управління

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТИПУ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ
СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ЙОГО ПЕРЕХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ В АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ

© Грицюк Я., Коновал В., Мороз В., 2017

Проаналізовано типові за класифікацією IEEE системи збудження синхронних генераторів. Для аналізу стійкості електроенергетичних систем з розглянутими системами збудження запропоновано використання методів теорії автоматичного керування. Для розв'язування цієї задачі запропоновано спрощення з використанням структурних моделей.
Ключові слова – стійкість електроенергетичних систем, система збудження синхронної машини, регулятор збудження, структурне моделювання.

This article surveys the analysis of the typical IEEE excitation systems of synchronous generators. For analyze the power system stability with these excitations suggest use the theory of automatic control. For solving this problem proposed simplification using structural models.
Keywords – power systems stability, synchronous machine excitation system, excitation regulator, structure modeling.

Кількість посилань 13